Fighting System

In het Fighting System vechten twee deelnemers op een sportieve manier tegen elkaar volgens aangepaste ju-jitsureglementen.


Het Fighting System bestaat uit drie onderdelen:


               Deel 1: Slagen, stoten en trappen.

               Deel 2: Worpen, neerhaaltechnieken, klemmen en verwurgingen.

               Deel 3: Houdgrepen, klemmen en verwurgingen.


Na de groetceremonie en het bevel ‘Hajime’ beginnen de deelnemers de kamp in deel 1 en proberen punten te scoren. Op het moment van contact tussen de deelnemers (door de tegenstander vast te houden) treedt deel 2 in werking waar men weer probeert punten te scoren. Slagen, stoten en trappen zijn nu niet meer toegelaten! 

Van zodra beide deelnemers beide knieën op de mat hebben of een van beide deelnemers zit of ligt op de mat, treedt deel 3 in werking. De bedoeling is om in alle drie de delen actief te zijn en om zoveel mogelijk punten (wazari en ippon) te scoren.

De kamp duurt 3 minuten (1 ronde) en de winnaar is degene die het meeste punten scoorde. Bij ‘Hikiwake’ (gelijke stand) wordt gekeken wie de meeste ippons kreeg. Is dit ook gelijk, dan wordt er nog een ronde van 3 minuten toegevoegd.

De wedstrijd kan vroegtijdig beëindigd worden wanneer een deelnemer er in slaagt om in de drie verschillende delen een ippon te scoren (Full Ippon).

Bij verboden handelingen worden straffen toegekend: Shido, Chui en in het ergste geval Hansokumake (= uitsluiting). Elke gekregen straf komt overeen met een punt of punten voor de tegenstrever.

Punten en straffen worden gegeven door een scheidsrechtersteam dat bestaat uit een matscheidsrechter en twee zijscheidsrechters.

Alle scores (punten en straffen) worden goed genoteerd en bijgehouden door het secretariaat dat aan een tafel zit aan de kant van de mat. Daar wordt ook het scorebord bediend zodat het publiek de stand van de wedstrijd op de voet kan volgen.


Om spannende en zoveel mogelijk evenwichtige kampen te hebben, worden de deelnemers ingedeeld volgens:

               - geslacht

               - leeftijd

               - gewich

© JU-JITSU CLUB BRUGGE 2022