Historiek

1975: De eerste Brugse ju-jitsuka’s die les kregen van Marcel Degroote (2de van rechts rechtstaand). Je herkent (of niet) Rudy De Klerck (uiterst rechts rechtstaand) en Pol Willems (links geknield).

Men zegge en schrijve 1975.

Een klein groepje judoka’s volgde na de judoles nog een uurtje zelfverdediging of ju-jitsu. De lessen stonden o.l.v. Marcel Degroote (thans 8ste dan judo) en vonden plaats in de gevechtssportzaal van Sport Vlaanderen Brugge te Assebroek.

Geleidelijk aan vertrouwde Marcel het lesgeven toe aan een van de leden, nl. Rudy De Klerck, die een eerste dan judo had.


Enkele tijd later zocht Rudy een federatie om zich met zijn enkele fanatieke ju-jitsuka’s bij aan te sluiten. (Tot dan toe waren we  lid van de zelfverdedigingsafdeling van Judoclub Brugge).Zijn keuze viel op ‘De Belgische Ju-jitsu Federatie’ en in 1977  was de aansluiting een feit. ‘Ju-jitsu Club Brugge’ was geboren. 


Niettegenstaande de club op een gegeven moment slechts uit twee leden bestond, Pol Willems en Rudy De Klerck zelf, werd de moed niet opgegeven. Het ledenaantal groeide gestaag en in oktober 1977 werden voor het eerst in de club examens afgelegd. Een 20-tal leden behaalden een hogere kyugraad. Rudy en Pol reden geregeld naar Antwerpen om er deel te nemen aan de federale lessen en vele stages om hun ju-jitsupeil te verhogen. In ’79 slaagde Rudy voor zijn examen 1ste dan ju-jitsu en een jaar later deed Pol hetzelfde.

De jaren gingen voorbij: leden kwamen, leden gingen maar steeds stonden hoofdtrainer Rudy en hulptrainer Pol paraat op de tatami om de trainingen te verzorgen.


Intussen had Rudy een nieuwe liefde leren kennen, nl. aikido. Het duurde dan ook niet lang eer de ‘Brugse Aikido Vereniging’ werd gesticht en Rudy zich meer ging toeleggen op het onderwijzen van aikido.


De ju-jitsutrainingen staan o.l.v. Pol Willems en vinden nog steeds plaats in de gevechtssportzaal van Sport Vlaanderen Brugge te Assebroek. 


Ju-jitsu Club Brugge is nu lid van de ‘Vlaamse Ju-jitsu Federatie’ (VJJF) die samen met de ‘Association francophone de Ju-jitsu’ (AFJJ) de ‘Belgische Ju-jitsu Federatie’ (BJJF) vormt.  

Ju-jitsu Club Brugge is nu een bloeiende club die al een 15-tal zwarte gordels heeft voortgebracht.

Iedereen – zowel jongens als meisjes – is er welkom vanaf de leeftijd van 14 jaar.


© JU-JITSU CLUB BRUGGE 2022